Programma 2019-2021 Nationaal Smart City Living Lab

Tijdens de Digitale Top op 21 maart 2019 te Hilversum is het nieuwe programma al aangekondigd en op 21 juni was het zover. Het programma 2019-2021 werd tijdens het internationale Smart City event in het Zuiderstrand theater te Scheveningen geopend met het ondertekenen van de overeenkomst door de gemeenten Apeldoorn en Breda. Hiermee is ook de inschrijving voor andere steden die deel willen nemen aan het het tweede programma Nationaal Smart City Living Lab geopend.

Het programma 2019-2021 zal zich met name richten op ‘De Lerende Organisatie’. Uit ervaringen en onderzoeken is gebleken dat hiermee de meeste impact te verwachten is.

Deelnemen aan het programma

Het programma bestaat uit een compleet pakket om ervaring op te doen met het digitaliseren van de openbare ruimte.

Te weten:

 • professionele en intensieve begeleiding
 • training innovatief inkopen
 • techniek met sensoren, dataverwerking en analyse
 • kennisdeling

Hier kunt u meer informatie aanvragen over het programma: Informatie voor deelname

Waarom meedoen

Klimaat akkoord, Schone Lucht Akkoord, Omgevingswet, bereikbaarheid of meer algemeen digitalisering van de openbare ruimte. Redenen genoeg om ervaring op te doen en deze te delen met andere gemeenten.

Lessons learned eerste programma

Tijdens de Digitale Top is door Marius Strijker de voorzitter van de stichting Nationaal Smart City Living Lab het boekwerk met lessons learned aangeboden aan de burgemeester van Rijswijk en wethouder Koser Kaya van gemeente Amersfoort. Dit boekwerk is hier te downloaden

Smart Cities en klimaat adaptatie

Een grote groep heeft gehoord van een Smart City of is bezig om daar een invulling aan te geven. Toepassingen van digitale technologieën zijn ontwikkeld en zijn in pilots bewezen. Wat is de volgende stap?

Met het programma Nationaal Smart City Living Lab werd in de periode 2017-2019 ervaring opgedaan wat er nodig is om op een gestructureerde en gecontroleerde manier ervaring op te doen. Door het succes van dit programma heeft de stichting besloten dit nieuwe programma aan te beiden. Deelnemende gemeenten krijgen een compleet pakket:

 • Professionele en intensieve projectbegeleiding
 • Workshops voor Smart City Roadmap en Innovatief Inkopen
 • Smart City training 2-daagse
 • Meetapparatuur voor klimaat impact en interventies
 • Dataverwerking en datavisualisatie

Met dit zogenaamde Smart City as a Service pakket kunt u eenvoudig en met begeleiding uw smart city opzetten. Gemeenten die deelnemen aan het programma krijgen drie essentiële succesfactoren aangeboden voor het oplossen van een actueel probleem in de stad: aandacht, ondersteuning en technologie.

Lees hieronder wat u wordt geboden.

Direct naar de volgende onderwerpen:

De fase waar de Smart City ontwikkeling zich wereldwijd bevindt, wordt gekenmerkt door uitdagingen bij het opschalen van Smart City projecten, zowel sociaal, economisch als politiek. Eén-op-één projecten hebben de Smart City techniek bewezen. Startups, tech reuzen, nationale en regionale overheid en de wetenschap hebben in labs en in de praktijk testen en onderzoeken gedaan. Problemen als structurele wijzigingen in processen, verantwoordelijkheden delen over silo’s (en zelfs organisaties) heen, structurele financiering, standaardisatie, wet en regelgeving, privacy en nieuwe organisatievormen zijn meestal in die pilots ondergeschikt gemaakt om eerst te kunnen aantonen dat de digitale technologie werkt en dat het delen van data nieuwe inzichten opleverde.

Programma – Nationaal Smart City Living Lab

Nederland staat internationaal bekend als een land van participatie en het snel omarmen van innovatie. Daarom is Nederland bij uitstek geschikt om een Nationaal Smart City Living Lab op te zetten voor praktische Smart City toepassingen binnen een netwerk van steden. Een samenwerking tussen lokale, regionale en landelijke overheid met non- profit en profit organisaties en het onderwijs dat gericht is op het oplossen van concrete opdrachten om de kwaliteit van leven in en om de stad te verbeteren. Ofwel de volgende stap in de ontwikkeling van Smart Cities.

Het doel van het programma voor het Nationaal Smart City Living Lab is om de Smart City ontwikkeling naar het volgende niveau te brengen. De nadruk ligt op samenwerken, opschalen en in een korte periode resultaat boeken. Dat doen we door een kaderstelling te hanteren voor deelnemende gemeenten en het beschikbaar stellen van bestaande digitale technologieën rondom gezond leven een thema dat voor elke stad geldt.

Hiervoor biedt het programma voor alle deelnemers een gelijke organisatorische en technische basisinfrastructuur voor hun living lab zodat zij zich volledig kunnen richten op de uitvoering van, samenwerkingen binnen en opschaling van hun specifieke living lab.

Aanbod aan deelnemende gemeente

Elke deelnemende gemeente krijgt een volledig programma dat bestaat uit:

 • Professionele programma- en projectbegeleiding
 • Een basisinfrastructuur met sensoren en dataontsluiting voor meting van lucht en geluid met diverse sensoren
 • Gebruik van sensor units voor montage in de openbare ruimte
 • Inzicht in en toegang tot de andere living labs
 • 2-Daagse Smart City leergang met max 2 deelnemers per gemeente, aangeboden door Smart City Academie
 • Workshop Innovatief Inkopen

Naar een uitgebreide beschrijving: klik hier

Leerdoelen Nationaal Smart City Living lab

Door de praktische aanpak doet u ervaring op voor de opschaling en samenwerking:

 • Samenwerking publiek-privaat voor stedelijke gebieden met eigen karakters, één gemeente per gebied
 • Organisatiemodel voor samenwerking in Smart City ontwikkeling
 • Oplossen concrete en bekende opgaven met bestaande en nieuwe databronnen
 • Cross sectoraal toepassen met dezelfde basis ingrediënten (samenwerkvorm, data, digitale technologie)
 • Landsbrede knelpunten agenderen: privacy, 24/7 stroom, energieverbruik, standaardisatie, informatiemodellen, data portabiliteit, opschalen oplossingen binnen deelnemende gemeenten

Spelregels voor deelname aan Het Nationaal Smart City Living Lab

Publieke organisatie:

 • Zoekt een concreet resultaat voor een actuele case/project waar met een Smart City aanpak een oplossingsrichting voor bedacht kan worden
 • Er is een projectteam/ecosysteem beschikbaar
 • Bereidt om kennis te delen met andere publieke en private organisaties
 • Werken met open data
 • Eenmalige financiële inbreng, een vast bedrag voor alle activiteiten
 • Case/project passend in de tijdlijn

Aanmelden en informatie

Elke gemeente kan deelnemen aan het programma als zij voldoet aan de voorwaarden. Wilt u deelnemen aan het programma 2019-2020 of wilt u meer informatie vul dan uw gegevens in en Maarten Fleerakkers of Hans Nouwens neemt contact met u op.

Uw bericht

Uw naam*

Uw e-mail*

Gemeente / Organisatie*

Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.