Deelname loont voor gemeente

Het programma start met een vol aanbod aan projectondersteuning, workshops en digitale middelen. Verschillende organisaties hebben vooraf aangegeven waar ze de gemeente in gaan ondersteunen. Deze pagina passen we voortdurend aan met nieuwe aanbiedingen van diensten en producten.

Elke deelnemende gemeente krijgt een volledig programma dat bestaat uit:

Centraal programma management Living Lab

Een veel gehoord probleem bij living labs is de projectleiding omdat het vaak een onderdeel is waar niemand zich volledig op kan focussen. Door deel te nemen krijgt een gemeente professionele projectondersteuning voor de casus die is ingebracht.

De digitale basisinfrastructuur

De basisinfrastructuur bestaat uit de digitale techniek die uitgetest is in het project Smart Emission. De sensoren die gebruikt worden zijn voor het meten van luchtkwaliteit, geluid en trilling. De data die hier uitkomt wordt met open standaarden verwerkt en getoond met open viewers.

Het Smart Emission project heeft zowel nationale als internationale prijzen gewonnen dankzij de opzet en de betrokkenheid van de burgers. Het consortium dat werkt aan de doorstart bestaat uit burgerplatform, Radboud Universiteit, gemeente Nijmegen, RIVM, Intemo, CityGis en Geonovum.

Innovatieve Sensor unit

Speciaal voor dit programma worden units ontwikkeld waar sensoren in gemonteerd kunnen worden en die voldoen aan alle eisen om in de openbare buitenruimte gemonteerd gebruikt te mogen worden. Elke gemeente krijgt 5 units in bruikleen. De units worden beschikbaar gesteld door Connected Worlds. Indien nodig voor de casus kunnen er Lichtmast Sensor Units bij gehuurd worden.

Inzicht in en toegang tot de andere living labs.

Smart City training

De Smart City Academie heeft een leergang van 10 modules ontwikkeld specifiek gericht op de digitalisering van de stad (en omgeving). Ze bieden een keuze uit diverse soorten opleidingen. De Smart Salon is specifiek voor managers en bestuurders om in een avond bij gesproken te worden over Smart City ontwikkelingen.

De volledige leergang bestaat uit 10 modules die in 5 blokken van 2 dagen worden gegeven. Daarnaast is er een 2-daagse training waar alle modules in verwerkt zijn.

Elke deelnemende gemeente kan 2 personen afvaardigen voor de gezamenlijke 2-daagse die voor alle deelnemers tegelijk wordt gegeven.

Voor het volledige programma van de Smart City Academie: klik hier

Smart City Workshop voor een eigen roadmap

Elke gemeente krijgt een eigen Smart City Roadmap Workshop om met hun Smart City team de basis van een roadmap te maken of de bestaande roadmap verder aan te scherpen. Bij deze 1-daagse workshop wordt gebruik gemaakt van het Smart City Maturity Model inclusief gebruik van het online Smart City Self assessment van Smart Data City.

Aan de Smart City Roadmap Workshop kunnen 10 personen per gemeente deelnemen en wordt op lokatie van de betreffende gemeente gehouden.

Workshop innovatief inkopen

De beschikbare en gewenste innovaties vragen om een andere manier van inkopen. De professionals van To Interface, specialisten op het gebied van o.a. tendermanagement, bieden deelname aan voor de 1-daagse workshop .

Voor meer informatie over To-interface: klik hier

Kennis delen

Elke gemeente krijgt de mogelijkheid om van de andere casussen te leren. Hiervoor organiseren we kennisbijeenkomsten. Aan de hand van de projectvoortgang worden de leerdoelen en resultaten gedeeld.

Podium om te schitteren

De unieke samenwerking geeft de deelnemende gemeente de kans om zich te profileren. Hiervoor organiseren we momenten dat nationaal en internationaal aandacht komt voor het programma. Ook de communicatie organiseren we centraal met de inzet van social media, een speciale website, nieuwsbrieven, presentaties op bijeenkomsten en het betrekken van de pers.