RIVM heeft aangetoond dat een slechte luchtkwaliteit en geluidsoverlast veroorzakers zijn voor gezondheidsproblemen. Duizenden mensen hebben hier dagelijks last van er er sterven mensen maanden eerder door. Als gemeente of als burger wil je weten hoe de trend ontwikkeling is in jouw omgeving.

Om inzicht te krijgen in de trend hoe de luchtkwaliteit en de geluidsdruk zich ontwikkelen maken we  gebruik van een unit die door Connected Worlds is ontwikkeld. Deze unit is geschikt voor het meten van diverse gassen en niveau’s in de openbare ruimte en wordt in alle 7 gemeenten ingezet.

Meer informatie over deze sensor unit en mogelijkheden zijn te vinden op de website van Connected Worlds.