Op 8 juni hebben de vertegenwoordigers van de 6 steden die deelnemen aan het programma Nationaal  Smart City Living Lab de gezamenlijke overeenkomst getekend.

Tijdens het druk bezochte Smart & Save City op de pier in Scheveningen presenteerde de werkgroep van de Nationale Smart City Strategie de voortgang en de activiteiten die gepland zijn. De NL SC-Strategie wordt getrokken door de steden. Zwolle, Haarlem, Den Haag, Utrecht Rotterdam en Eindhoven zitten in de kopgroep. Thema’s worden verdeeld over de steden en handelsmissies om de Nederlandse Smart City Strategie te exporteren worden daar voorbereid.

De presentatie begon met een panel discussie die geleid werd door prins Constantijn van Oranje. Hierin kwam het belang van start ups voor de smart city ontwikkeling duidelijk naar voren.

De NL SC-Strategie kent diverse icoon-projecten. Projecten die werken aan het gezamenlijk ontwikkelen van smart city toepassingen. Denk aan Brainport en MRDH. Tijdens dit event werd een nieuw icoon-project aangekondigd namelijk het Nationaal Smart City Living Lab. Dit living lab richt zich met name op het samenwerken en opschalen van smart city toepassingen. De eerste toepassing die wordt opgeschaald is het project Smart Emission Nijmegen. In dit prijswinnende project meten de burgers luchtkwaliteit en geluidsdruk. Met de bevindingen van dit project starten 6 andere steden. Symbolisch stelde wethouder Hariët Tiemens het project open voor de andere steden door een luchtsensor aan Michel Bezuijen, burgemeester van Rijswijk, te overhandigen.

Na de presentaties ondertekende de vertegenwoordigers van Breda, Dordrecht, Helmond, Rijswijk, Veldhoven en Zoetermeer de overeenkomst.

Speciaal voor dit programma is de Stichting Nationaal Smart City Living Lab opgericht. Bestuursvoorzitter Marius Strijker ondertekende namens de stichting de overeenkomst.

Meer over het programma vind u op diverse pagina’s van deze website.