Nationale opgaven Openbare Verlichting

Het lijkt zo logisch om de infrastructuur van de openbare verlichting te gaan gebruiken voor smart city toepassingen. Deze infrastructuur dekt een groot deel van de openbare ruimte en er zijn al tientallen miljoenen per stad geïnvesteerd om de infrastructuur aan te leggen. Tevens is er een goede structuur voor het onderhoud.

Om de infrastructuur van de openbare verlichting in te kunnen zetten voor smart city toepassingen zijn er nog wel wat hobbels te nemen:

 • De openbare verlichting kan bijdrage aan het behalen van doelstelling om minder energie te gebruiken. Dit kan door de overstap naar LED verlichting en betere schakel- en dimscenarios.  De transitie naar LED verloopt in het tempo van vervanging. Het gaat daardoor jaren duren voordat er geheel op LED is overgegaan.
 • Nog meer energiebesparing is te verkrijgen door individueel en specifiek schakelen met zeer specifieke scenario’s op lichtpunt-niveau en afhankelijk van omgevingsvariabelen zoals lichtsterkte en beweging.
 • 24/7 stroomvoorziening om apparatuur van stroom te voorzien. Hiervoor zijn de nodige obstakels die nog in de weg liggen. Lichtpunten dienen uitgeschakeld te kunnen worden terwijl er wel stroom beschikbaar blijft voor bijvoorbeeld sensoren.
 • Aanpassen van verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid en budgetten als er andere electronica in de lichtmast komt.
 • Meetbaar maken van het werkelijke stroomverbruik.
 • Om systemen uitwisselbaar te maken en een vendor lock-in te voorkomen zijn afspraken nodig in  de vorm van standaarden, regelgeving en beleid. Afspraken over de vastlegging van gegevens in onderhoudspakketten. Een afsprakenmodel wat vastgelegd moet worden, wat gewenst is om vast te leggen en welke omschrijvingen daarvoor gebruikt worden.
 • Kennis delen en opdoen. De huidige onderhoudspartijen lijken het beste gesitueerd om ook het onderhoud van andere electronica te gaan doen als deze aan de lichtmasten worden gemonteerd. Zij missen daar nog de kennis van waardoor er een behoefte gaat ontstaan voor opleidingen.

Binnen het programma Nationaal Smart City Living Lab worden bovenstaande opgaven geadresseerd voor een nationale aanpak.

Organisaties die zich inzetten om bovenstaande opgaven mede op te lossen zijn:

 • Geonovum verkent de impact van sensoren in de openbare buitenruimte op onze leefomgeving. Met name naar de noodzaak van informatiemodellen en het kenbaar kunnen maken van sensor data voor transparantie.
 • Het OVL NL (Openbare Verlichting Nederland) netwerk Smart Lighting richt zich op kennisdeling en afspraken maken vanuit de gemeenten.
 • De Nederlandse Standaardisatie Advies Raad – Smart Cities zet zich in voor aansluiting bij internationale standaarden onder leiding van NEN.
 • De branchevereniging Astrin zet zich in om het ALiS standaard protocol voor communicatie met electronica in de lichtmast actueel te houden en gebruikt wordt.
 • Netbeheer Nederland overlegt met haar leden en de belanghebbenden hoe de transitie van de openbare verlichting kan plaatsvinden.
 • In EU verband wordt er gewerkt aan het project Humble Lamppost om vanuit een vrijwillige marktsamenwerking naar slimme verlichting te komen waarbij de lichtmast ook geschikt is voor andere toepassingen dan verlichting. Door vraag en aanbod bundeling in de EIP Smart Cities & Communities marketplace, action cluster Humble Lamppost.