Leidschendam-Voorburg heeft innovatie hoog in het vaandel staan. Zo is er getest met de eerste sprekende robot om bezoekers aan de gemeente te woord te staan. De gemeente ziet ook mogelijkheden om bij gemeentelijke taken sensoren in te zetten. Deelname aan het living lab was daarom een no-brainer. De gemeente heeft ingezet om de 10 beschikbare Lichtmast Sensor Units verdeelt over de stad in te zetten.

Doel

  • Bruikbaarheid van sensoren uittesten.

Onderzoeksvragen

  • Inzicht verkrijgen in de bijdrage door houtstook door particulieren.
  • Inzicht verkrijgen in de geluidshinder en luchtkwaliteit nabij de tunnelmonden van de N14.
  • Inzicht krijgen in de geluidshinder van Randstadrail en de nieuwe windmolen langs de A4.
  • Inzicht verkrijgen van het effect van geluidsscherm.

Activiteiten tijdens de Living Lab periode

*Wordt aangevuld

Resultaten

*Wordt aangevuld