Veel steden staan voor de uitdaging om de stad leefbaar te houden terwijl er steeds meer mensen in de stad willen wonen. Vraagstukken als meer woningen, bedrijvigheid en doorstroming vragen om binnenstedelijke sloop- en bouwactiviteiten. Gemeente Breda heeft het ambitieuze plan om meer water in de binnenstad te brengen en tegelijkertijd bestaande bedrijfsgebouwen af te breken die plaats moeten maken voor nieuwe woningen.

Doel

 • Collegae betrekken bij smart city initiatieven.
 • Leren omgaan met data.
 • Inzetbaarheid van sensoren onderzoeken.

Onderzoeksvragen

 • Op de lokatie Karnemelkstraat 20 thv Villa Nova willen we graag een meting van de stoffen NO2, PM10 en PM2,5. Hoe verhouden de cijfers die hier gemeten worden zich tov de eerder gemeten waardes uit de Aireas boxen. ?
 • Maak een nulmeting voordat de werken aan de Nieuwe Mark beginnen waarin de temperaturen, PM10 en PM 2,5 worden getoond. Deze kunnen na realisatie worden getoetst aan de nieuwe cijfers.
 • Welke inzichten geven lucht- en geluidssensoren over werken in dicht bevolkt gebied. (Rabobank, UWV).
 • Ten aanzien van mobiliteit op de route Markendaalseweg-Irenestraat willen we het volgende meten:
  • Hoeveel verkeer per rijrichting.
  • Wat is de totale geluidsbelasting.
  • Wat is de trajectsnelheid per rijrichting of het of het totaal per voertuig.
  • Welke inzichten geven lucht- en geluidssensoren bij verschillende wegbreedte en windrichtingen.

Activiteiten tijdens de Living Lab periode

 • Op 10 plekken zijn Lichtmast Sensor Units geplaatst inclusief NO2 sensor.
 • De sloopwerkzaamheden aan het oude Rabobank gebouw zijn gestart.
 • Diverse bijeenkomsten om de onderzoeksvragen duidelijk te krijgen.
 • Betrokkenheid van collegae vergroot.
 • Projectmanagement uitbesteed i.v.m. drukte.
 • Diverse medewerkers van gemeente Breda hebben de Smart City 2-daagse van de Smart City Academie gevolgd.
 • Diverse medewerkers van gemeente Breda hebben deelgenomen aan het werkbezoek naar het data lab van PWC.

Resultaten

 • De meetresultaten tijdens de sloopwerkzaamheden geven een duidelijk inzicht in de hinder. Deze casus wordt buiten het living lab door Connected Worlds verder uitgewerkt.
 • Hittestress is waargenomen.
 • De kwaliteit van de sensoren is duidelijk geworden.
 • Tijdens het Living Lab heeft het Smart City programma binnen de gemeente vorm gekregen. Het programma heeft daar aan bijgedragen.