Vrijenban gemeente Rijswijk

Op de grens van Delft en Rijswijk staat het ROC Mondriaan. Een school met ongeveer 4.000 studenten en medewerkers. De school grenst aan de wijk Vrijenban met zo’n 1.400 inwoners. Dit brengt spanningen met zich mee. Gemeente Rijswijk heeft deze problematiek ingebracht als casus.

Doel

 1. Verminderen van de overlast, criminaliteit, zwerfafval.
 2. Verbetering van de relatie school – omwonenden – gemeente.
 3. Deelname aan het programma Nationaal Smart City Living Lab draagt bij aan profilering van gemeente Rijswijk.

Onderzoeksvragen

 • Tot welke vernieuwende oplossingen kunnen we samen met bewoners en leden van de klankbordgroep komen?
 • Zijn er duidelijke momenten dat er meer overlast is van niet inwoners, zijn gebieden aan te wijzen en tijdstippen wanneer welke overlast voorkomt?
 • Hoe zijn verkeersbewegingen tramhalte-ingang door voetgangers en Kiss & Ride te verminderen?
 • Hoe erg is het zwerfvuil op de ‘snoeproute’?
 • Hoe kan parkeeroverlast in wijken rondom Mondriaan, met name in Pauwhof , verminderd worden?
 • Hoe kunnen we nieuwe technologie toepassen?

Activiteiten tijdens de Living Lab periode

 • Inrichten project team binnen de gemeente
 • Plaatsing van Lichtmast Sensor Units rondom de school en op de snoeproute
 • Meetperiode van februari tot juli 2018
 • Sluiting hoofdingang van het ROC
 • Schoonmaak akties in de wijk
 • Oprichting van klankbordgroep met inwoners
 • Overleg met betrokkenen zoals ROC, KFC en inwoners

Resultaten

 • Meetgegevens verzameld en geanalyseerd
 • Bewezen dat verplaatsing van toegang schoolplein veel rust brengt
 • Verbeterde relatie tussen inwoners en school
 • Vermindering van zwerfvuil door aanpassing verpakking KFC en meer vuilnisbakken
 • Doorstroming bij school verbetert na aanpassing verkeerslichten
 • Sluiting parkeerplaats Pauwhof