De gemeente Zoetermeer staat voor een enorme opdracht om circa 16.000 extra woningen te realiseren binnen de gemeentelijke grenzen.

Doel

 • Monitoring luchtkwaliteit op 3 locaties

Onderzoeksvragen

 • Aziëweg en Afrikaweg: Verschillen tussen luchtkwaliteit bij 50 km/u weg versus 70 km/u t.b.v. wonen/verblijven inzichtelijk maken;
 • Is er verschil in geluid en luchtkwaliteit tussen 50km en 70km wegen
 • Is het patroon van de geluidsafname gelijk of in golven, wanneer, hoe vaak, omstandigheden
 • Wat is de impact van hoeveelheid verkeer en aard van het verkeer voor verschillen in geluid en luchtkwaliteit
 • Is er een significant verschil tussen een wegindeling bijvoorbeeld met en een weg zonder bomen, bermbegroeiing? (referentielocatie)
 • Links versus rechts van de weg? Invloed van windrichting
 • Wat is de kwaliteit/betrouwbaarheid van de data (evt. ijken met RIVM, aantal benodigde metingen)
 • Fietspad langs de A12: Hoe gezond is fietsen langs de A12?;
 • Wat is de gezondheid langs A12 van recreatieterrein en fietspad, vergelijking met de norm, vergelijking met andere fietspaden
 • Wat is de invloed van weersomstandigheden
 • Wat is de invloed van tijdstip in de week, op de dag

Activiteiten tijdens de Living Lab periode

*Wordt aangevuld

Resultaten

*Wordt aangevuld