Het WDO gebied is gelegen aan de A16 bij het Hollandsdiep. Dit is het grootste industrieterrein van Drechtstreken. Het bestaat uit drie gebieden en de vierde gaat ontwikkeld worden.

Doel

Het belangrijkste doel van het living lab is het vergroten van de aantrekkelijkheid voor bedrijven in het focusgebied. Het focusgebied is 1 bij 2 kilometer.

Onderzoeksvragen

De initiële onderzoeksvragen gaan over drie onderwerpen

Bereikbaarheid

 • Kunnen we tot ingebruikname nieuwe aansluiting en daarna de mobiliteit en bereikbaarheid in het gebied verbeteren of in ieder geval de weggebruikers van actuele route informatie voorzien.
 • Zo ja, hoe dan en wat zijn aanbevelingen?

Langparkeren

 • Kunnen we de overlast van ongewenste en illegaal geparkeerde vrachtauto’s verkleinen door beter te handhaven op grond van data uit meetsensoren?
 • Zo ja, hoe moeten deze sensoren toegepast worden, wat werkt wel en wat werkt niet?

Energiebesparing

 • Kan sensordata (vanuit het standaard sensorpakket uit het living lab) bijdragen tot het bereiken van energiebesparingen of andere duurzaamheidsdoelstellingen?
 • Zo ja, hoe dan en wat zijn aanbevelingen?

Activiteiten tijdens het Living Lab

 • Plaatsing tien Lichtmast Sensor Units met als extra NO2 sensoren.
 • Onderzoek of met satellietdata langdurig geparkeerde vrachtwagens gedetecteerd konden worden.
 • Onderzoek of fout geparkeerde vrachtwagens op de Wieldrechtseweg  automatische gedetecteerd konden worden.
 • Onderzoek naar optimaliseren van de doorstroming van vrachtwagens bij verkeerslichten.
 • Het opgaveteam ‘Slimme Stad’ heeft de Smart City Roadmap Workshop gevolgd.
 • Diverse medewerkers van gemeente Dordrecht hebben de 2-daagse Smat City training gevolgd.
 • Diverse medewerkers van gemeente Dordrecht hebben de GEO tooling training bij Imagem gevolgd.

Resultaten

 • Het bleek dat bij een industrieterrein van deze omvang en activiteiten 2 Lichtmast Sensor Units voldoende zijn voor een goede trendanalyse.
 • De data afdeling heeft de API en WFS service gebruikt om data binnen te halen en te analyseren.
 • Er is een Smart City Roadmap opgesteld.
 • Besloten is om niet verder te gaan met het detecteren van foutparkeerders.
 • Besloten om foutparkeerders op de Wieldrechtseweg niet automatisch op te sporen.
 • Diverse Lichtmast Sensor Units zijn op andere plekken in de stad gemonteerd.