Het winkelcentrum Citycentrum is centraal gelegen in Veldhoven. Net als veel andere winkelcentra is er een programma om de levendigheid te vergroten. Binnen dat programma wilt de gemeente enkele datagerelateerde zaken uittesten.

Doel:

  • Bekijken wat de levendigheid in het Citycentrum kan vergroten.

Onderzoeksvragen:

  • Hoe kunnen we vernieling/vandalisme in het Citycentrum voorkomen, in het bijzonder buiten openingstijden?
  • Hoe kunnen we geluidsoverlast in het Citycentrum beheersbaar houden, in het bijzonder buiten openingstijden?
  • Kunnen we een logaritme ontwikkelen voor dynamisch aansturen van de openbare verlichting in het Citycentrum
  • Hoe is de dynamiek in het Citycentrum en door welke parameters wordt deze positief dan wel negatief beïnvloed?

Activiteiten tijdens de Living Lab periode:

  • Wordt nog toegevoegd

Resultaten

  • Wordt nog toegevoegd