Consultatie bij publieke organisaties

Na de periode van procesautomatisering is onze maatschappij snel aan het digitaliseren o.a. met sensoren. Dankzij deze kleine apparaten die hun omgeving constant monitoren ontstaan er nieuwe mogelijkheden om publieke gelden doelmatiger te besteden en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.

Het Nationaal Smart City Living Lab heeft als doel de leefbaarheid van de stad te verbeteren door digitalisering van de publieke buitenruimte. Een van de activiteiten in het living lab is een consultatie bij publieke organisaties om belemmeringen bij het toepassen en opschalen van de digitalisering te inventariseren. De uitkomst van deze consultatie wordt gebruikt om een grootschalig programma op te zetten. Een vervolg met een marktconsultatie bij private bedrijven hoort tot de mogelijkheden. Het grootschalige programma heeft als doel om opschaling van toepassingen makkelijker te maken o.a. door vraagaggregatie en de belemmeringen op het juiste organisatieniveau (lokaal, regionaal of nationaal) te agenderen.

Aanmelden voor een van de regiosessies kan hier:

Uw naam*

Uw e-mail*

Organisatie*

Maak een keuze*
Lokale overheidRegionale overheidNationale overheidKennisinstellingBedrijf (profit)Organisatie (non-profit)

Maak hier uw keuze voor de lokatie* (tussen haakjes een indicatie voor de locatie)
Regio Zuid 19 juni (Roermond)Regio Zuid 21 juni: Stadskantoor Breda*Regio Midden 26 juni: Stadhuis NijmegenRegio Midden 28 juni (Utrecht)Regio Noord 3 juli: stadhuis HaarlemRegio Noord 5 juli: Kadaster Zwolle

De regiosessies starten om 13:30 uur en duren tot 16:00 uur, tenzij anders aangegeven.
* Regiosessie Zuid-West/Breda tijden: 14:00 - 16:30 uur

Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.

Deze consultatie wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat.