Smart Cities, de mythe voorbij
Een grote groep heeft gehoord van een Smart City of is bezig om daar een invulling aan te geven. Toepassingen van digitale technologieën zijn ontwikkeld en zijn in pilots bewezen. Wat is de volgende stap?

De fase waar de Smart City ontwikkeling zich wereldwijd bevindt, wordt gekenmerkt door uitdagingen bij het opschalen van Smart City projecten, zowel sociaal, economisch als politiek. Eén-op-één projecten hebben de Smart City techniek bewezen. Startups, tech reuzen, nationale en regionale overheid en de wetenschap hebben in labs en in de praktijk testen en onderzoeken gedaan. Problemen als structurele wijzigingen in processen, verantwoordelijkheden delen over silo’s (en zelfs organisaties) heen, structurele financiering, standaardisatie, wet en regelgeving, privacy en nieuwe organisatievormen zijn meestal in die pilots ondergeschikt gemaakt om eerst te kunnen aantonen dat de digitale technologie werkt en dat het delen van data nieuwe inzichten opleverde.

Nationaal Smart City Living Lab
Nederland staat internationaal bekend als een land van participatie en het snel omarmen van innovatie. Daarom is Nederland bij uitstek geschikt om een Nationaal Smart City Living Lab op te zetten voor praktische Smart City toepassingen binnen een netwerk van steden. Een samenwerking tussen lokale, regionale en landelijke overheid met non- profit en profit organisaties en het onderwijs dat gericht is op het oplossen van concrete opdrachten om de kwaliteit van leven in en om de stad te verbeteren. Ofwel de volgende stap in de ontwikkeling van Smart Cities.

Het doel van het programma voor het Nationaal Smart City Living Lab is om de Smart City ontwikkeling naar het volgende niveau te brengen. De nadruk ligt op samenwerken, opschalen en in een korte periode resultaat boeken. Dat doen we door een kaderstelling te hanteren voor deelnemende gemeenten en het beschikbaar stellen van bestaande digitale technologieën rondom gezond leven een thema dat voor elke stad geldt. Hiervoor biedt het programma voor alle deelnemers een gelijke organisatorische en technische basisinfrastructuur* voor hun living lab zodat zij zich volledig kunnen richten op de uitvoering van, samenwerkingen binnen en opschaling van hun specifieke living lab.

Derde editie Verkiezing Slimste Stad 2017-2018
Gemeenten kunnen zich voor de sluitingsdatum van 1 juni aanmelden. Indien zij voldoen aan de kaderstelling kunnen zij meedoen aan het programma. Voor de gebieden die nog niet verdeeld zijn, organiseren we de derde editie van de Verkiezing Slimste Stad van Nederland.

Nadat de verkiezing in 2015 over de visie ging die in beleidsdocumenten was vastgelegd en in 2016 over de organisatie en losse smart projecten die al uitgevoerd werden, gaat de derde editie over de sociale innovatie die mogelijk is dankzij de digitale technologische ontwikkelingen, het vermogen om samen te werken binnen een stad en tussen steden om nieuwe generieke digitale oplossingen toe te passen, te delen en kennis uit te wisselen.

Deze editie van de Verkiezing van ‘de Slimste Stad van Nederland’ richt zich op het selecteren van praktische cases voor de zeven gebieden die een specifiek karakter hebben en waarvoor nog geen gemeente is gevonden. Met de verkiezing zijn er zeven gemeentes die het Nationale Smart City Living Lab gaan huisvesten en waar we gezamenlijk gaan werken aan de concrete opdracht voor dat gebied om in een korte periode tot resultaat te komen.

Afb: de 7 domeinen

De startsituatie is voor elk gebied hetzelfde:

*Een dedicated programma management en een basis voor de digitale technologie bestaande uit sensoren voor het meten van luchtkwaliteit en geluidsoverlast inclusief energievoorziening, connectiviteit voor datatransmissie en dataverwerking.

Leerdoelen Nationaal Smart City Living Lab                              

 • Samenwerking publiek-privaat voor 7 gebieden met eigen karakters, één gemeente per gebied
 • Oplossen concrete en bekende opgaven met bestaande en nieuwe databronnen
 • Cross sectoraal toepassen met dezelfde basis ingrediënten (samenwerkvorm, data, digitale technologie)
 • Lands brede knelpunten agenderen: privacy, 24/7 stroom, energieverbruik, standaardisatie, informatiemodellen, data portabiliteit, opschalen oplossingen binnen deelnemende gemeenten.

Verkiezing Slimste Stad van Nederland en tijdlijn

 • Oproep tot inbrengen van projecten die uitgevoerd kunnen worden in Q3/Q4 2017 tot en met Q2 2018
 • Jury beslist welke projecten onderdeel gaan uitmaken van Nationaal Smart City Living Lab: 1e week juni en september
 • Bekendmaking 8 juni 2017 tijdens bijeenkomst Nationaal Smart City Strategie

Wat een deelnemende gemeente krijgt:

 • Een basisinfrastructuur met sensoren en dataontsluiting voor luchtkwaliteit en geluidsoverlast
 • Slechts 10% van de kosten voor de basisinfrastructuur komen voor rekening van de deelnemende gemeente
 • Centraal programma management
 • Inzicht in en toegang tot de andere 6 living labs
 • Smart City Academie: 2-daagse leergang met max 2 deelnemers per deelnemende gemeente

Spelregels deelname aan Het Nationaal Smart City Living Lab

Publieke organisaties Private organisaties
–    Concreet resultaat gezocht voor een actuele case/project waar met een Smart City aanpak een oplossing voor bedacht kan worden

–    Er is een projectteam/ecosysteem beschikbaar

–    Bereid om kennis te delen met andere publieke en private organisaties

–    Werken met open data en open standaarden

–    Eenmalige financiële inbreng van 25K beschikbaar

–    Case/project passend in de tijdlijn

–    Bereidheid samen te werken aan een concrete oplossing voor het ingebrachte probleem

–    In natura en/of financiële bijdrage

–    Projectverantwoordelijke beschikbaar

–    Bereid om kennis te delen met andere publieke en private organisaties

–    Werken met open data en open standaarden

–    Bereidheid bij te dragen aan overkoepelende organisatie als onderdeel van structurele financiering van het Nationale Smart City Living Lab

 Aanmelden en informatie

Stuur een bericht!

Uw bericht

Uw naam*

Uw e-mail*

Gemeente / Organisatie